135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
50 годишнина

Днес нашето училище чества своя половинвековен юбилей.ALIM7380.JPG

Има нещо величаво и сакрално в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното- с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят, да продължат делото. Такова благородно дело е нашето училище, което обединява през годините хиляди хора- учители, ученици, техните родители, служители, общественици. Обединява ни с онова нещо- позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази, и носи само в сърцето.

 

........... Поздравявам и нашите възпитаници, бивши и настоящи. Пожелавам им да бъдат добри хора, да успяват със знания и умения и навсякъде, където и да се намират, да се гордеят, че са възпитаници на 135 СОУ. Благодаря Ви за труда, за талантите Ви, за волята и желанието за успехи, които са принос за авторитета на нашето училище.

 

 

 

Слово на директорката, госпожа Мария Димитрова,

по случай 50 – годишния юбилей на 135 СОУ “Ян Амос Коменски”

 

Уважаеми гости! Уважаеми колеги! Скъпи ученици!

 

Днес нашето училище чества своя половинвековен юбилей.

 

Началото – далечната 1957/1958 година. Група млади учители-ентусиасти се отделят от 28-мо училище и създават 135 Основно училище със 17 паралелки начален курс, 7 паралелки среден курс и 2 групи детска градина с около 1000 ученици, водени от 45 учители и възпитатели, посветили младостта си, дарили топлината на любвеобилните си учителски сърца, за които учителската професия е съдба и мисия.

 

Първи директор е талантливият педагог, вещият ръководител и организатор – г-н Петър Стефанов Трънков,  а негова заместничка е г-жа Славка Тренкова.

 

Училището заживява пълнокръвно – художествен състав, училищен хор, фанфарна музика, танцови групи, клубове, секции.

 

1981/1982 г. разкрива нова страница в училищната ни летопис – 135 Основно училище прераства в ЕСПУ от нов тип. В него се обучават 1120 ученика под ръководството на 62-ма талантливи и всеотдайни учители. Директор е г-жа Тодорка Зокова.

 

Следващото голямо предизвикателство към целия колектив е професионалното обучение. В тясно сътрудничество с Педагогическия факултет на СУ" Св. Климент Охридски" се щурмуват нови върхове, специалността “Асистент-учител” привлича стотици млади хора. Тази смела идея е успешно осъществена от целия педагогически колектив, воден умело от директора г-н Венелин Цурев и неговите заместници:  г-жа Цветана Доцева, г-жа Виолета Събева, г-жа Елена Владимирова и г-жа Рени Грозданова.

 

Достоен човек, продължил и обогатил тези традиции, утвърдил името на 135 СОУ е уважаваният и обичан от нас директор г-жа Искра Зеринова.

 

А учителите – те са стотици.


50 випуска.

 

Едно стръкче цвете, подадено от детските ръце, една научена нова песен, хубаво предаден урок – все празници, празници, празници...

 

Нашето училище – то е същото.

 

Запазило е детските жадни очи, смеха, радостта, защото те са вечни.

 

В деня на половинвековния юбилей на родното училище ми се иска да отправя най-искрени и сърдечни пожелания към всички учители, ученици и служители за крепко здраве, съзидателен творчески труд, за търпеливо ежедневно себеотдаване, за да даряваме с много обич децата – бъдещето на България!

 

 

 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.