135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски
Работа по проекти

Извънкласни дейности за 2013/2014 г

ПРОЕКТ "УСПЕХ"

Клубове: "УЕБ дизайн", "Световната кухня и здравословното хранене"

Секции:  "Занимателна математика"

Студио: "Музикална палитра", "Аз - художникът", "Опознай света рисувайки", "Зелена генерация"

   • От 01.02.2012 г. по проект "Да направим училището по-привлекателно за младите хора" с 

финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз в 135 СОУ стартират

следните извънкласни дейности:

Клубове: "Успешни граждани", "Приказен свят", "Приятели на природата", "Млад краевед".

Секции: "Да спортуваме заедно", "Занимателна математика", "Математически фолклор".

 

Студио: "Зелена генерация", "Приложно студио-1", "Приложно студио-2".

   • 135 СОУ"Ян Амос Коменски" участва успешно като партньор в проект "По-различни, по-успешни" с водеща институция Столична община, район Слатина.

 

Продължителност на проекта - XII 2008 г. - I 2010 г.

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.