135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Документи

 

2020 / 2021 година

         

 

ПРАВИЛНИК за дейността на 135 СУ „Ян Амос Коменски“


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ по класове от I до VII клас


 

УЧЕБЕН ПЛАН VIII-XII клас

 

Професионално направление: 762 „Социална работа и консултиране“

 

Професия: „ Сътрудник социални дейности“

 

Специалност:  „Социална работа с деца и семейства в риск“

 

 

Класни ръководители

Организация на учебния ден

Алтернативни форми на обучение

Правила за организиране на работата през учебната година в условия на COVID-19

Правила при съмнение или случай на COVID-19 през учебната година

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

ЗАПОВЕД № 104/08.10.2020г  за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

  

 

1.     ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ФВС

2.    ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

3.    ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ 

 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.