135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски
Галерия

Екскурзия до Шипка и Долината на тракийските царе


© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.