135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
История

 

135 СОУ “Ян Амос Коменски”

 

  •         Създадено е през 1957/58 г. като основно училище от I до YIII клас с 1000 ученика.

 

  •         Група млади учители се отделят от 28 училище и сформират 135 ОУ

 

  •         Първи директор е г-н Петър Трънков

 

  •         5.X.1959 г. – в нова сграда с 22 класни стаи, кабинети, физкултурен салон.

 

  •         1981/82 г. – от основно училище прераства в ЕСПУ с 1120 ученика и 62 учители.  Директор е г-жа Тодорка Зокова .

 

  •        1988 г. – въвежда се професионално обучение – специалност “асистент-учител”.

 

  •        135 СОУ е базово училище  на Педагогическия факултет към СУ”Св. Климент     Охридски”. Директор е г-н Венелин Цурев.


  • 135 СОУ"Ян Амос Коменски"е наградено с орден "Кирил и Методий"-III степен.


  •         В момента в 135 СУ се обучават 482 ученика в 23 паралелки, а броят на педагозите е 50.

 

 

 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.