135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Ръководство

Директор:

Татяна Ивановна Лепоева

   lepoeva.jpg

Заместник - директор:

Мария Димитрова Димитрова

dimitrova.jpg


 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.