135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
СЪОБЩЕНИЕ

 

На 30 април 2013 г. от 16.30 часа в големия физкултурен салон

на 135 СОУ "Ян Амос Коменски" ще се проведе пролетен концерт

"Децата са цветята на България"

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.