135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Публична покана

Публична покана с предмет: ” Съвместни познавателни дейности на деца от различни етноси в 135 СОУ "Ян Амос Коменски”.
Документацията може да се изтегли от този адрес: http://www.135sou.eu/doc/doc_15042014.rar

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.