135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски
Обявяване на свободни места за първи клас

След първо класиране, училището обявява 6 /шест/ свободни места за учениците в първи клас за учебната 2018/2019 година.

От 08.06.2018 г. до 12.00 ч. на 11.06.2018 г. - подаване на заявления за участие във второ класиране.

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.