135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по

схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2010, 2020-2021 и 2021-2011 учебни години.

Подробности може да намерите ТУК

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.