135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по

схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2010, 2020-2021 и 2021-2011 учебни години.

Подробности може да намерите ТУК

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.