135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Прием в първи клас за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, стартират дейностите по прием на ученици в първи клас.

За повече информация в секция ПРИЕМ 2020/2021

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.