135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Първо класиране за учениците от първи клас за учебната 2020/2021 г

В секция ПРИЕМ е поместен списък с учениците за първи клас приети на първо класиране.

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.