135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Свободни места след трето класиране на учениците за първи клас.

Подробности в секция ПРИЕМ.

 

 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.