135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Уважаеми ученици и родители

 

Във връзка с постъпила информация от 9.11.2020 г., за положителни PСR тест за COVID-19 на ученик от  VI “А” клас, Ви информираме следното:

 

Считано от 10.11.2020 г. , учениците от  VI “А”  клас са карантинирани за период от 14 дни  до  23.11.2020 г. За този период учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

 

Учениците следва да възстановят присъствени учебни занятия на 24.11.2020 г.

 

Учебните часове ще се провеждат по седмично разписание, в електронната платформа Microsoft Teams, Google Meet,   E-mail: klas.6a.komenski@gmail.com.

 

 Синхронното обучение за прогимназиален етап  следва да се провежда в рамките на 30 минути.

 

Уважаеми родители,

 

Апелираме към Вас:

 

–          да осигурите на учениците необходимите технически и технологични условия за пълноценното им участие в обучението в електронна среда от разстояние.

 

–          да осигурявате редовното им участие в обучението и своевременно да уведомявате класния ръководител за отсъствие на ученик по уважителни причини.

 

–          да съдействате за спазването на правилата за провеждане на обучението.

 

Пазете себе си и своите близки!

 

Бъдете здрави!

 

От ръководството

 

 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.