135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Важно!

Въведеното дистанционно обучение в гимназиалния етап продължава до 27 ноември, включително.

Учениците от VI - VII клас преминват в обучение от разстояние в електронна среда. Мярката се въвежда от петък, 13 ноември и се предвижда да остане в сила до 27 ноември.

Обучението се провежда в електронна платформа Microsoft Teams, Google Meet

E-mail: klas.6a.komenski@gmail.com

klas.6b.komenski@gmail.com

klas.6v.komenski@gmail.com

klas.7a.komenski@gmail.com

klas.7b.komenski@gmail.com

При повишаване на броя на заболелите, учебния процес да преминава в електронна среда и за други класове.

Учениците от I до V клас продължават присъствено обучението си.

Часовете на учениците от VI - VII клас се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за 1 срок на учебната 2020/2021 година, като продължителността на часовете е както следва:

- 30 минути за учениците VI - VII клас

- 40 минути за учениците от VIII - XII клас

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.