135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Откриване на учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

откриването на учебната година ще се извърши на 15.09.2021г. в двора на училището

от 9.00 часа при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.