135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Нашият патрон


komenski.jpg

Ян Амос Коменски

 

Чешки религиозен деец, мислител, общественик,
родоначалник на съвременната 
педагогика.

Роден е на 28 март 1592 г. в 
село Нивнице, Моравия, /Чехия/.


Биографични данни

 

Ян Коменски произхожда от религиозно семейство. Той започва образованието си в училището на Братята. От 1608 до 1610 г. Коменски учи в латинско училище.

По-нататък Коменски се образова в академията на Херборн и в университета на Хайделберг.

През 1614 г. Коменски става директор на училището на протестантската общност в Пршеров, което е начало на неговата изследователска и публикационна дейност.

На 24 годишна възраст той става пастор и заминава да живее във Фулнек, където също е директор на протестантското училище.

След потушаването на Чешкото въстание през 1621 г. Коменски е принуден да се укрива в различни селища на Чехия и Моравия

Преследван от католиците, Коменски емигрира в Лешно (Полша). Тук той започва да работи в гимназията, отдава се на педагогическа изследователска дейност и добива известност. Канен е като лектор в различни университети на Европа.

През 1641 г. заминава за Англия, където е поканен да приеме поста първи президент на Харвардския университет. На следващата година той се премества да живее в Швеция, а след това пребивава в Ухер (Германия). През 1648 г. Коменски се връща в Лешно.

През 1650 г. Коменски е поканен да помогне за организирането на масови училища в Унгария. Там той издава „Пан софистко училище". Също в Унгария Коменски приключва работата си върху първия в човешката история илюстрован учебник, наречен „Светът в картини", издаден на латински език през 1658 г.

През 1656 г. Коменски отново е в Лешно, където при пожар изгарят ценни негови ръкописи, в т.ч. и на чешко-немския речник, върху който Коменски работи почти през целия си съзнателен живот. 

Краят на живота на Ян Коменски настъпва в Амстердам (Холандия) на 15 ноември 1670 г.


 

 

420 години от рождението на Ян Амос Коменски

komenski1.jpg 

/28 март 1592 г. – 15 ноември 1670г./

 „Човек обучен е дърво, притежаващо свой собствен корен,
хранещо се със свой собствен сок и затова постоянно расте, зеленее, цъфти и ражда плодове.

 „Считай за нещастен този ден или този час, в който ти не си усвоил нищо ново и не си прибавил нищо към своето образование.”

 

Ян Амос Коменски
баща на съвременната педагогика

  

Цели на Великата дидактика

 

 • Великата дидактика е едно всеобщо изкуство да се обучават всички на всичко.
 • Чрез нея всички се обучават надеждно, така че непременно да се постига успех;
 • Обучението се извършва с лекота – без мъка и отегчение за учители и ученици, а с най - голямо удоволствие и за едните и за другите;
 • Учениците се обучават солидно, а не повърхностно и наужким;
 • Като усвоят основите учениците добиват истинско знание, благородни нрави и горещо благочестие.

 

                                                                     Коменски    

 

Педагогически идеи и нововъведения, които предлага, прилага или доразвива Ян Амос Коменски

 

1.     Изисква образование за всяко дете.

 „Цялата различно надарена младеж” ще се обучава „по един и същ метод”, защото „всички хора трябва да се водят към едни и същи цели на мъдростта, нравствеността и благочестието”(Коменски). Днес светът приема, че едно от основните права на човека е правото на образование. Тогава то е било привилегия на малцина.

2.     Въвежда класно - урочната система.

Чрез нея наистина познанието и възпитанието достигат до най- голям брой деца, тъй като един учител може да бъде полезен на мнозина. Дотогава едно дете се обучава от един учител. Разделя учениците според възрастта им. Ползва се и до ден днешен – ти също си бил или си част някои клас.

3.     Коменски изисква и се бори в образователния процес да участват и момичетата.

Днес момичетата като равни посещават учебните заведения и постигат резултати, сравними с тези на момчетата. В епохата на Коменски хората е трябвало да бъдат убеждавани с аргументи от Светото писание и живота, че обучението им ще бъде от огромна полза за Бога и човешките общества.

4.     За чешкия педагог образованието трябва да започне още в ранна възраст, тъй като човек най- добре усвоява в детството и младостта.

Според него „Бог е дал на човека младежките години, през които той е неспособен за други работи, а е годен само за образование”. И ние българите си имаме подобна поговорка: „Дървото се превива докато е младо.” Въпросът е това да става под ръководството на добри специалисти, в училище.

5.     Всичко, подлежащо на изучаване,  трябва да е съобразено с възрастта, така че да бъде достъпно. Необходимо е да се върви от по-лесното към по - трудното.

6.     Подготвя и настоява да се създадат учебници за всеки изучаван предмет.

7.     Издава първият илюстрован учебник, в който илюстрациите, направени от самия автор са неразделна част от учебните текстове.

И в настоящия момент всяко дете може да се опре в обучението си в клас и у дома на полезния помощник – учебника. Той наистина успява да насочи мисълта ни към научните достижения и да изведе основното в изучаването на даден проблем, без да е необходимо да разпиляваме време и умствен труд. Всички знаем колко лесно е в Интернет от един малък проблем да прескочим на друг, а същественото ....

8.     Държи на нагледността в учебния процес.

Нищо не бива да се изучава, ако не може да се види в заобикалящия ни свят. По стените на класните стаи според него трябва да има нагледни средства (текстове и изображения, които да помагат за бързото запомняне на изучаваното).

9.     Издига и прилага идеята обчението да започва на роден език, а след това да се изучават чужди езици (за времето, в което живее латинският е международният език, който се ползва от грамотните хора).

10.    Коменски лансира идеята за учене през целия живот.

И днес непрекъсващото образование е основна цел на европейската образователна система.

11.   Въвежда игровия принцип в ученето.

Според него ученето трябва да бъде толкова приятно колкото и игрите. Забавното преподаване усилва интереса и вниманието. Съставя книгата „Училище – игра” като използва драматизацията при езиковото обучение.

12.   „Учителят на народите” държи да се отчитат индивидуалните възможности и наклонности на всяко дете. Към всяко да се намери верния път, за да разгърне заложбите си. За съвременните педагозите това е индивидуален подход.

13.  Според великия педагог, за да има високи постижения е необходима дисциплина.

„Училище без дисциплина е като мелница без вода.”

Дисциплината в училището на Бащата на педагогиката е „умерена”, т.е. далеч по-хуманна от строгите физически наказания, налагани на учениците до този момент. Трябва да се действа предимно с „поучителни, насърчителни, а не рядко и с укорни думи”.

14.   „Точният ред на всичко” е в основата на образователните успехи.

Добре планираният учебен процес, който да предвижда в кои клас  какво да се изучава и каква да е  неговата степен на трудност е в          основата на успешното обучение. „Времето трябва да бъде разпределено старателно, тъй че за всяка година, ден, месец и час да    има специална задача. И днес педагозите в цял свят правят своите  годишни и урочни планове, в които предварително залагат знанията и уменията, коитотрябва да постигнат техните ученици.

15.   Коменски предлага да се въведат ваканции за учениците.

До този момент се учи целогодишно. Той въвежда понятието учебна година, учебен срок. Разделя учебния ден на учебни часове между които има време за почивка.

16.  Ученикът трябва да намира смисъл в това, което изучава.

17. Учителят и училището трябва да научат ученика сам да извежда знанието, а не да наизустява готови истини. „Хората трябва да се учат да познават и изследват самите неща, а несамо чуждите наблюдения и свидетелства за нещата”. „Научи ме как да го правя, за да го прилагам през целия си живот” е принцип, който следва и съвременното образование.

18. Образованието трябва да усъвършенства човека. Затова освен знания е необходимо в училище да се държи и на възпитанието. Добрият пример е най- доброто средство за въздействие.

 

Принципи, върху които трябва да бъде изградено обучението

 

1.  Природосъобразност

2.  Нагледност

3.  Трайно овладяване на знанията

4.  Съзнателност

5.  Активност на ученика

6.  Последователност

7.  Индивидуален подход

8.  Удоволствие от обучението.

  

Мисли на Ян Амос Коменски

 

 • Уважението към човечеството започва от уважението към детето.
 • Трябва да се помни, че който расте без дисциплина, остарява без добродетели.
 • Книгата, това е инструмент за насаждане на мъдрост.
 • Този, който малко знае, малко може и да научи.
 • Да четеш и не разбираш – все едно съвсем да не четеш.
 • Няма нищо по – трудно от това да превъзпиташ човек, който е лошо възпитан.
 • Умът осветлява пътят на волята, а волята повелява действията.
 • Никой не става майстор, ако не се упражнява в умение за това.
 • Нищо толкова лесно не става трудно, както ако то се изпълнява против волята.

 

ЕДИННАТА УЧИЛИЩНА СИСТЕМА СПОРЕД КОМЕНСКИ

 

1.     Майчино училище – възпитание в семейството под ръководството на майката, което обхваща възрастта до 6 години.

2.     Училище на роден език (основно училище) – от 6 до 12 години детето изучава в училище роден език, аритметика, елементи от геометрията, география, знание за природата, четене на Светото писание, ориентиране към занаят.

3.    Латинско училище (гимназия)  - от 12 до 18 години само най- способните изучават «седемте свободни изкуства» както и естествознание, история, география.

4.    Академия (университет) висше училище, което трябва да има всяка страна. В него се обучават младежи от 18 до 24 години. Там науките се разработват всестранно.

5.    Училище на зрялата възраст –в него преподава самият живот.

 

ТРУДОВЕ НА ЯН АМОС КОМЕНСКИ

 

Дейността на Ян Коменски се определя в съвременността като изключително плодотворна, а личността му - като всестранно развита. Неговите идеи в областта на мисленето и най-вече на педагогиката имат революционен характер. Ето защо, Коменски се определя за родоначалник на съвременната педагогика.

Делото му надхвърля европейските граници и има световно значение, а трудовете му имат мащабен и енциклопедичен характер.

 • Велика дидактика (Didaktika magna) ( 1632)
 • Правила за една по-лесна граматика (1614)
 • Писма до небето (1616)
 • Мисли за християнското съвършенство (1622)
 • Лабиринтът на света и раят на сърцето (1631)
 • Отворена врата към езиците (1631)
 • Майчино училище (1633)
 • Въведение в пансофията (1637)
 • Най-нов метод на езиците (1643-1648)
 • Събрани дидактически съчинения (1657)
 • Сетивният свят в картини (1658)


© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.