135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Прием 2021 / 2022

 

komenski1.jpg135 СУ „Ян Амос Коменски”

                                                                                                    р-н Красна поляна - гр. София ул. „Булина ливада” № 47

                                                                                                          тел/факс 822 19 13, 821 45 83, e-mail:komenski_135sou@abv.bg

 

          

Прием на ученици в І-и клас

 

Регистрирането и кандидатстването за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в Общинските училища на територията на Столична община се извършват по електронен път на адрес: www.kg.sofia.bg. Кратко видео-представяне на електронна система може да видите тук, а текстови инструкции за работа с платформата – тук.
В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището по прилежащ район писмено заявление по образец с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването. Данните се въвеждат в електронната система от директорите на училищата или упълномощено със заповед лице в съшия ден.
Свободните места за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година ще бъдат обявени на 19.04.2021 година на
www.kg.sofia.bg.
Класиранията се извършват според графика на дейностите съгласно въведената от родителя/настойника информация.
Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Прилежащите райони на 135. СУ може да видите тук.
Децата могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но всяко дете ще бъде класирано само в едно училище, като класиранията се извършват по реда на желанията.
След всяко класиране родителят/настойникът получава информация по електронна поща за статуса на детето му – класирано/некласирано. Задължение на родителите/настойникът е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

           1. Заповед за прием.

           2. ЗАЯВЛЕНИЕ   / вариант на Заявление във формат doc/   

          

         Списък на учениците за първи клас приети на:

          ПЪРВО КЛАСИРАНЕ                           свободни места след първо класиране

          ВТОРО КЛАСИРАНЕ                           свободни места след второ класиране

          Свободни места след трето класиране тук

        Списък на учениците за първи клас по класове

      

         

          Прием на ученици след VIІ-и клас

          График на дейностите

Свободни места след първо класиране тук

Свободни места след второ класиране тук

Свободни места след трето класиране тук

          

        

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.