135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Прием 2022 / 2023

 

komenski1.jpg135 СУ „Ян Амос Коменски”

                                                                                                    р-н Красна поляна - гр. София ул. „Булина ливада” № 47

                                                                                                          тел/факс 822 19 13, 821 45 83, e-mail:komenski_135sou@abv.bg

 

          

Прием на ученици в І-и клас

 

135. СУ „Ян Амос Коменски“ ще осъществява прием на ученици за първи клас през учебната 2022/2023 година.

График на дейностите по прием в първи клас за учебната 2022/2023 година – https://kg.sofia.bg/#/calendar

План-прием за първи клас: 3 паралелки х 24 ученици

Ръководство за потребители на Информационната система за прием на ученици в първи клас

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община – НАРЕДБА

При невъзможност сами да създадете профил на детето си за кандидатстване в първи клас, следва да се обърнете към училището в прилежащия район по местоживеене за съдействие.

КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8:00 ДО 15:00ч. 

 

Телефони за връзка със 135. СУ „Ян Амос Коменски“: – 02/8221913, 02/8214483, 02/8214583

           1. Заповед за прием.

           2. ЗАЯВЛЕНИЕ   / вариант на Заявление във формат doc/   

          

         Списък на учениците за първи клас приети на:

          ПЪРВО КЛАСИРАНЕ                           свободни места след първо класиране

          ВТОРО КЛАСИРАНЕ                           свободни места след второ класиране

          Свободни места след трето класиране тук

          Списък на учениците за първи клас по класове

      

         

          


 

Прием след основно образование (7.клас)

График на дейностите по прием след основно образование:

 • НВО по Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа
 • НВО по Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа
 • НВО по Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа
 • Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2022 г.
 • Издаване на Свидетелство за завършено основно образование- до 02 юли 2022 г.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/ 01.09.2016 г. – 05 – 07 юли 2022 г.
 • Обявяване на списъците с приетите на първи етапна класиране-до 12 юли 2022г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 13-15 юли 2022 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20 юли 2022 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 21- 22 юли 2022 г.
 • Обявяване на записалите се ученици след втори етап на класиране – 25 юли 2022 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 –27 юли 2022 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2022 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 01-02 август 2022 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и свободни места след трети етап на класиране – до 03 август 2022 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране – до 10 септември 2022 г. включително
 • Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14 септември 2022 г. вкл.

 

 

Прием в 135. СУ “Ян Амос Коменски“ за учебната 2022/2023 година

 

Професия

Брой паралелки

Разширено изучаван ЧЕ в 8. клас

Балообразуване

Социална работа за деца и семействав риск

1 паралелка/ 26 ученици

АЕ

НВО БЕЛ х 2 + НВО мат х 2 + оценките по БЕЛ и Мат.  от Свидетелството
за основно образование*

 

 

 

 

Класираните в 135.СУ „Ян Амос Коменски“  ученици се записват в 8 клас , като подават следните документи:

1. Заявление до директора /по образец/;

2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави ;

 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия 

Презентация за НВО в 7. клас и кандидатстване след основно образование


Свободни места след първо класиране тук

Свободни места след второ класиране тук

Свободни места след трето класиране към ....

          

        

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.