135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски
Проекти

Информация за текущи и осъществени проекти

 

 

      Днес, 26.10.2016г. в актовата зала на 135 СУ „Ян Амос Коменски” се проведе пресконференцияпри стартиране на Проект BG05М2ОP001 – 3.002-0115 ”Заедно ще успеем II”.

      На пресконференцията присъстваха  представители на район Красна поляна, членове на УН към 135 СУ, учители, родители.  

   Чрез мултимедия беше изписана следната информация: емблемата на ЕС ”Европейски съюз”,наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого на програмния период 2014-2020г, със съответното наименование на съфинансиращата програма, наименование на проекта, общата стойност на проекта, както и размера на европейското съфинансиране, начална и крайна дата на изпълнение на проекта.              

      Директорът на 135 СУ и ръководител на Проект ”Заедно ще успеем II” –г-жа Мария Димитрова запозна  присъстващите със същността на проекта, неговите цели, задачи и всички дейности, които са включени в него. Информира още за целевата група, за участниците в проекта. Представи всички ръководители на групи.

      Ръководителят на проекта запозна присъстващите с ръководния екип и партньорите.  

 

 Проект "Заедно ще успеем 2"

 Коледен концерт


Синьо училище в гр. Царево


Зелено училище в гр. Троян


Екскурзия до гр. Трявна и гр. Велико Търново


Заключителна конференция

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.