135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски
Училищна база

     Училището разполага с 2 физкултурни салона, 2 компютърни кабинета, актова зала,

21 кабинета по общообразователните дисциплини, 2 кабинета за професионално обучение,

библиотека с богат библиотечен фонд, бюфет, стол

.alim3495-1.jpg

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.