135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски
Специалности

СПЕЦИАЛНОСТИ СЛЕД  VII КЛАС: 


  • Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца с разширено изучаване на английски език.


СПЕЦИАЛНОСТИ СЛЕД  VIII КЛАС:

  • Социална работа с деца и семейства в риск

 


 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.