135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Учителски колектив

Екип на 135.СУ през учебната 2020-2021

 

  

 

Татяна Лепоева                  Директор

Мария Димитрова             Заместник директор УД

Александра Колева            Български език и литература

Райна Иванова                    Български език и литература

Красимира Радославова    Български език и литература

Цвете Капитанска             Български език и литература

Любка Дилова                     Английски език

Моника Иванова               Английски език

Ралица Кирова                  Английски език

Тодорка Христова             Английски език

Радка Величкова                Математика

Митрана Тодорова             Математика

Биляна Груева                    Информационни технологии

Цветана Дойкова                История и цивилизации

Галина Тодорова                География и икономика

Вера Пенева                        Философия

Румяна Минчева                 Биология и ЗО

Сашка Асенова                   Физика и астрономия

Стаматка Янакиева            Химия и ООС

Ивелина Владимирова       Музика

Лили Николова                   Изобразително изкуство

Любика Петрова                 Технологии и предприемачество

Мица Ненова                       Физическо възпитание и спорт

Чавдар Велинов                Физическо възпитание и спорт

Ели Докузанова                   Физическо възпитание и спорт

Валентина Ивкова              Начален етап

Валентина Петрова          Начален етап

Десислава Велчева           Начален етап

Добрена Боралиева           Начален етап

Евгения Галенова             Начален етап

Елена Сотирова              Начален етап

Елина Попсавова            Начален етап

Емилия Давидкова         Начален етап

Ива Младенска               Начален етап

Камелия Иванова           Начален етап

Костадина Николова      Начален етап

Кристияна Николова     Начален етап

Невена Владимирова      Начален етап

Паола Мирчева               Начален етап

Райна Грозданова           Начален етап

Росица Ценова                Начален етап

Росица Дабова                 Начален етап

Тошка Тодорова             Начален етап

Христина Йорданова      Начален етап

Цвета Димова                 Начален етап

Величка Иванова            Учител в прогимназиален етап

Димана Ветова                Професионално обучение в гимназиален етап

Силвия Михова              Професионално обучение в гимназиален етап

Росица Николова              Психолог

Рада Христова                 Ресурсен учител

Ралица Чернева              Ресурсен учител

Николай Атанасов           Счетоводител

Саша Асенова                    ЗАС

Марина Касова                 Домакин

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.