135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Новини
График за провеждане на консултации с учениците от Vа, Vб, VIа, VIб и VIв класове
17 юни 2021 г.
Графиквиж още »
Уважаеми родители!
03 юни 2021 г.
              Уважаеми родители,   Съгласно Заповед на МОН и допълнителни указания към нея, в които е посочено, че Педагогическият съвет на училището решава как да проведе дните след 31 май до 23 юни  (предвидени за проектни дейности и занимания за подкрепа, с цел преодоляване на трудности при усвояване на учебния материал) се уточнява, че това се отнася за училища, които са прекъснали временно обучението на учениците и вместо редовни учебни часове в електронна среда, тогава са предлагали извънкласни и проектни дейности и подкрепа за преодоляване на трудности. Тъй като нашето училище приключи I-я учебен срок в рамките на редовно определения от МОН, а именно 2 февруари и не е имало такива дни (като горепосочените), седмиците след 31 май ще бъдат определени за екскурзии, зелени училища и други занимания, които не са се провели по време на обучението в електронна среда. Продължителността на заниманията ще бъде от 8.30 до 12.00 ч. Включването в тях е изцяло по желание и нямат задължителен характер,  тъй като реално учебната година е приключила за учениците от 1-3 клас.виж още »
График за заниманията по интереси за учениците в начален етап
02 юни 2021 г.
Графиквиж още »
Заповед № 442/05.05.2021 г. за преминаване в онлайн обучение
05 май 2021 г.
Заповед № 442/05.05.2021 г. за преминаване в онлайн обучениевиж още »
© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.