135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Новини
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
17 март 2020 г.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки: •          Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете; •          Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал; •          Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет; •          Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят; Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: •          Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им; •          Насърчавайте детето да бъде активно; •          Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние; •          Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ; •          Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници; •          Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.   НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!виж още »
Дистанционно обучение
16 март 2020 г.
Уважами родители и ученици, Във връзка с извънредната ситуация свързана с COVID-19 ви информираме, че обучението на учениците от 135 СУ "Ян Амос Коменски" ще се извършва дистанционно чрез създадени за целта електронни пощи. В тези пощи учениците ще разполагат с учебни материали  по изучаваните от тях предмети (уроци за нови знания, уроци за упражнения, домашни работи, творчески задачи и тестове). Учениците ще връщат индивидуално изпълнените задачи по съответния предмет на така създадените за съответния клас елетронни пощи, а те са: pk_komenski@abv.bg klas_1a_komenski@abv.bg klas_1b_komenski@abv.bg klas_2a_komenski@abv.bg klas_2b_komenski@abv.bg klas_2v_komenski@abv.bg klas_3a_komenski@abv.bg klas_3b_komenski@abv.bg klas_3v_komenski@abv.bg klas_4_komenski@abv.bg klas_5_komenski@abv.bg klas_6_komenski@abv.bg klas_7_komenski@abv.bg klas_8_komenski@abv.bg klas_9_komenski@abv.bg klas_10_komenski@abv.bg klas_11_komenski@abv.bg klas_12_komenski@abv.bg Паролите до съответните пощи по класове може да получите от класните ръководители, както и допълнителни указания за използването на учебните ресурси. Дистанционната форма на обучение започва от 16.03.2020 г. /понеделник/. Всеки ученик трябва да изпраща поисканите му материали от собствена поща или от тази на родителя си. Разчитаме на контрола на родителите за изпрашане и получаване на образователните ресурси и отговорите на учениците до конкретната поща. Вярваме, че ние можем да бъдем винаги добри партньори! От Ръководствотовиж още »
Счетоводен отчет за финансовата 2019 година
25 ноември 2019 г.
Отет за финансовата 2019 гвиж още »
ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
11 септември 2019 г.
   УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,     Откриването на учебната 2019-2020 г. ще се проведе на 16.09.2019 г. от 9.00 часа виж още »
© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.