135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски
Новини
ПОКАНА за родителска среща на бъдещите първокласници!
23 април 2018 г.
ОБЯВА за конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 година
17 октомври 2017 г.
Обявата и необходими докуманти може да намерите туквиж още »
60 години 135 СУ "Ян Амос Коменски"
07 май 2017 г.
    На 05.05.2017 година в Дома на киното се проведе концерт по случай 60 годишиния юбилей на нашето училище. Честит празник, уважаеми колеги и скъпи ученици!виж още »
Стартираха дейностите по Проект BG05M2OP001-3.002-0115 ”Заедно ще успеем II”
03 март 2017 г.
Проекти в 135 СУ "Ян Амос Коменски"виж още »
© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.