135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Новини
Откриване на учебната 2021/2022 година
13 септември 2021 г.
Уважаеми родители, откриването на учебната година ще се извърши на 15.09.2021г. в двора на училището от 9.00 часа при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.виж още »
Справка за средните резултати на учениците от НВО 4 клас
18 юни 2021 г.
Справкавиж още »
От името на ръководството на училището, изказваме благодарност!
18 юни 2021 г.
Много добро представяне на нашите четвъртокласници на проведеното НВОпо български език и математика              От явилите се 50 ученици от 4 клас на НВО по български език и математика     ·       18ученици имат  оценка по Български език и литература  Отличен 6.00,  а по Математика ·       7ученици са с оценка Отличен 6.00            Средният успех по Български език и литература е  Много добър  5.36, а по Математика е Много добър 4.79.               Постигнатият успех е резултат от общите усилия на учениците, учителите и родителите.  Ползотворната работа в екип гарантира успех и удовлетворение.            От името на ръководството на училището, изказваме благодарност за труда на колегите Добрена Боралиева, Десислава Велчева, Паола Мирчева, Росица Дабова, Валентина Петрова, Емилия Веселинова.  виж още »
График за провеждане на консултации с учениците от Vа, Vб, VIа, VIб и VIв класове
17 юни 2021 г.
Графиквиж още »
© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.