135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Учителски колектив
 1. Татяна Ивановна Лепоева - директор
 2. Мария Димитрова Димитрова- пом. директор
 3. Kaмeлия Симеонова Иванва - Главен учител /начален учител/
 4. Райна Иванова - БЕЛ
 5. Цвете Капитанска - БЕЛ
 6. Красимира Николаева Радославова - БЕЛ е Руски език
 7. Радка Иванова Величкова - математика
 8. Сашка Генчова Асенова - математика и физика
 9. Митрана Тодорова математика
 10. Галина Тодорова - география и икономика
 11. Любка Николова Дилова - АЕ
 12. Ралица Христова Кирова - АЕ
 13. Моника Руменова Иванова - АЕ
 14. Биляна Готвалд Груева - ИТ
 15. Цветана Николова Дойкова - История и цивилизация
 16. Румяна Ценева Минчева - Биология и здравно осигуряване
 17. Силвия Велинова Михова - професионално обучение
 18. Димана Димитрова Ветова - професионално обучение и педагогически съветник
 19. Любика Петрова - технологии и предприемачество
 20. Ивелина Иванова Владимирова - Музика
 21. Мица Димитрова Ненова - Физическа култура и спорт
 22. Ели Докузанова - Физическа култура и спорт
 23. Чавдар Велинов - Физическа култура и спорт
 24. Лили Маргаритова Николова - ИИ
 25. Елена Людмилова Сотирова - начален учител
 26. Валентина Петкова Петрова -  начален учител
 27. Ралица Иванова Николова -  начален учител
 28. Добрена Петкова Боралиева -  начален учител
 29. Десислава Велчева-Гицова -  начален учител
 30. Невена Христофорова Владимирова -  начален учител
 31. Валентина Ивкова - начален учител
 32. Росица Димитрова Ценова - начален учител
 33. Евгения Галенова - начален учител
 34. Паола Мирчева - начален учител
 35. Клостадина Николова - възпитате
 36. Величка Иванова - възпитател
 37. Райна Григорова Грозданова - възпитател
 38. Цвета Димова - възпитател
 39. Кристияна Николова - възпитател
 40. Емилия Веселинова учител ПК и възпитател
 41. Тошка Тодорова - възпитател
 42. Росица Дабова - възпитател
 43. Стаматка Янакиева - възпитател
 44. Кристиана Николова - възпитател
 45. Елина Попсавова - възпитател

 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.