135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Учителски колектив
 1. Мария Димитрова Димитрова - директор
 2. Татяна Ивановна Лепоева - пом. директор
 3. Величка Кръстева Иванова - БЕЛ
 4. Kaмeлия Симеонова Иванва - начален учител
 5. Тошка Енчева Тодорова - БЕЛ
 6. Красимира Николаева Радославова - БЕЛ
 7. Радка Иванова Величкова - математика
 8. Сашка Генчова Асенова - математика и физика
 9. Галина Тодорова - география и икономика
 10. Любка Николова Дилова - АЕ
 11. Ралица Христова Кирова - АЕ
 12. Биляна Готвалд Груева - ИТ
 13. Цветана Николова Дойкова - История и цивилизация
 14. Румяна Ценева Минчева - Биология и здравно осигуряване
 15. Силвия Велинова Михова - професионално обучение
 16. Димана Димитрова Ветова - професионално обучение и педагогически съветник
 17. Моника Руменова Иванова - АЕ и ИТ
 18. Ивелина Иванова Владимирова - Музика
 19. Мица Димитрова Ненова - Физическа култура и спорт
 20. Лили Маргаритова Николова - ИИ и АЕ
 21. Елена Людмилова Сотирова - начален учител
 22. Валентина Петкова Петрова -  начален учител
 23. Ралица Иванова Николова -  начален учител
 24. Добрена Петкова Боралиева -  начален учител
 25. Емилия Веселинова Давидкова -  начален учител
 26. Невена Христофорова Владимирова -  начален учител
 27. Дарина Илиянова Пеева -  начален учител
 28. Ива Младенска -   начален учител 
 29. Мария Димитрова Петрова - Вутова -   начален учител
 30. Росица Димитрова Ценова - начален учител
 31. Евгения Галенова - начален учител
 32. Ива Иванова - начален учител
 33. Мариета Дончева - възпитател
 34. Митрана Тодорова - възпитател
 35. Костадина Николова - възпитател
 36. Станка Йотова Симова -  възпитател
 37. Ива Красимирова Иванова - възпитател
 38. Райна Григорова Грозданова - възпитател
 39. Елина Попсавова - възпитател
 40. Цвета Димова - възпитател
 41. Росица Дабова - възпитател
 42. Стаматка Янакиева - възпитател
 43. Любика Петрова - възпипател
 44. Кристиана Николова - възпитател
 45. Паола Мирчева - възпитател

 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.